Wat wij geloven

We zijn als gemeente lid van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland. Bij onze gemeente staat de Heere Jezus en zijn verlossend werk voor zondaren centraal. De Bijbel is voor ons het Woord van God en richtsnoer voor ons leven. We willen Zijn grote naam niet alleen prijzen in de eredienst maar ook door in de samenleving te laten zien wie Hij voor mensen wil zijn.


Op zondag houden we twee diensten in ons kerkgebouw, Molenstraat 61, 4698 BB Oud-Vossemeer . De morgendienst begint om 10.00 uur en de middagdienst om 15.30 uur.


Wij nodigen u / jou van harte uit om een dienst bij te wonen, waarin het Woord van God verkondigd wordt. In de diensten wordt gebeden, gezongen en het geloof beleden. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’; in de prediking wordt een gedeelte van de belijdenisgeschriften aan de orde gesteld. Wij gebruiken de Bijbel in de Statenvertaling en de Psalmen in de berijming van 1773.De basis van ons geloof is de Bijbel. Wij geloven dat dit het Woord van God is, door Hem Zelf eeuwen geleden gesproken tegen mensen, die dit in geloof hebben opgeschreven, zodat wij het kunnen lezen en eruit kunnen leven. De Heilige Geest heeft deze schrijvers van de Bijbel geïnspireerd.


De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie.