Evangelisatiecommissie


Binnen onze gemeente is een commissie voor het evangelisatiewerk werkzaam. De commissie heeft periodiek overleg met de kerkenraad.


Evangeliseren zien wij als directe opdracht van de Heere Jezus. In de Bijbel (Mattheüs 28) kunt u lezen dat Hij gebiedt, nadat Hij uit de dood is opgestaan: “Gaat dan henen onderwijst alle volken”. De blijde boodschap, dat er hoop is voor schuldige zondaren mag niet binnen de vier kerkmuren blijven!


Onze gemeente wil daarom buitenkerkelijken in contact brengen met Gods Woord en de gemeente. Ook in Oud-Vossemeer wonen steeds meer mensen die nog nooit kennisgemaakt hebben met Gods Woord. Alle reden dus om te evangeliseren.


Wat doet onze commissie? We zijn te vinden op de kerstmarkt in Oud-Vossemeer. Wanneer zich een gesprek voordoet, geven we ook materiaal mee zoals kleurplaten voor de kinderen, foldermateriaal en natuurlijk geven wij ook graag een Levensbron mee. (Nieuwe testament, aangevuld met de Psalmen). Ook verspreiden we in Oud-Vossemeer en omgeving rond kerst en pasen kaarten met een uitnodiging om één van onze diensten te bezoeken.


Voor de gemeenteleden zelf wil de commissie avonden organiseren, waarin iemand verteld over zijn of haar werk in binnen- of buitenland. Ook is de commissie voornemens excursies te organiseren naar evangelisatieposten.


Wij vragen ook voor dit werk uw voorbede, opdat het gezegend mag worden, en Jezus Christus zal worden verheerlijkt in Oud-Vossemeer en ver daar buiten!


Hartelijke groet van de evangelisatiecommissie,

Cyrille van Gorsel

Arian Duine